Na zdravstvenem področju poteka prava revolucija in ni še prepozno, da vanjo vložite svoja sredstva preko vzajemnega sklada ALTA HEALTH.

 

Zdravstvo je dolgoročno ena izmed najbolj obetavnih panog. Z vzajemnim skladom ALTA HEALTH želimo našim vlagateljem omogočiti dostop do najboljših farmacevtskih podjetij kot so Novartis, Johnson & Johnson, Krka, Pfizer in podobni. 

Podrobnejšo predstavitev vzajemnega sklada ALTA HEALTH lahko pregledate v priloženi PDF datoteki. Za pomoč in informacije pa vam je vedno na voljo naša ekipa investicijskih svetovalcev. 

ALTA HEALTH - PODROBNO ŽELIM  BREZPLAČNO SVETOVANJE 

Znanstveni napredek spreminja način razvijanja zdravil in ustvarja celo vrsto novih oblik zdravljenj, s podaljševanjem življenjske dobe pa se skokovito povečujejo tudi stroški zdravstvenih sistemov. Kontinuirani rasti ni videti konca, ravno nasprotno. Farmacevtska podjetja povečini poslujejo z zelo visokimi dobički in na trg prihajajo z vedno novimi proizvodi. 

ALTA HEALTH pomeni nadaljevanje uspešne zgodbe vzajemnega sklada ALTA SENIOR, ki je slovel kot stabilen sklad z umirjenim gibanjem. Farmacija je namreč izrazito neciklična panoga in ni v tolikšni meri podvržena trenutnim razmeram v gospodarstvu, podjetja iz panoge pa so večinoma finančno zelo močna ter nizko zadolžena.

Vzajemni sklad ALTA HEALTH je primeren za najširši krog vlagateljev, saj je zelo raznolik in zajema celoten zdravstveni spekter. ALTA HEALTH vlagateljem omogoča dostop do štirih glavnih področij zdravstva: biotehnologije in farmacevtskih izdelkov, medicinskih pripomočkov in opreme, zdravstvene informacijske tehnologije in zdravstvenih storitev.

PREDNOSTI ALTA HEALTH

 • Stabilno poslovanje podjetij
 • Velik potencial trga
 • Primeren za najširši krog vlagateljev
 • Nizko vrednotene delnice farmacevtov in biotehnologov
 • S spremembo zakonodaje se bo pohitrila registracija novih zdravil
 • Veliko število prevzemov v panogi
 • Visoke marže pri novih zdravilih

GLAVNE INVESTICIJE ALTA HEALTH

 • Farmacevtske družbe
 • Proizvajalci originalnih in generičnih zdravil za kronične bolezni
 • Biotehnološka podjetja
 • Sistemi za robotske operacije
 • Nanotehnologija v medicini

Pomoč in informacije

Janez Srebot
Vodja prodajne skupine

janez.srebot@alta.si

01 3 200 422

Petra Šebök
Višja investicijska svetovalka

petra.sebok@alta.si

02 5351 800

Helena Rojc Jarc
Investicijska svetovalka

helena.rojc@alta.si

01 3 200 424

Klavdija Smolič
Investicijska svetovalka

klavdija.smolic@alta.si

01 3 200 463