Dokumenti za vzajemne sklade ALTA in naložbene kombinacije

Dobrodošli v središču vseh ključnih dokumentov, povezanih z varčevanjem v vzajemnih skladih in naložbenih kombinacijah ALTA. Za ogled preprosto izberite tip dokumenta, ki ga iščete, in nato odprite ustrezno datoteko pdf.

Izvensodno reševanje sporov

Morebitne spore med družbo Triglav Skladi in vlagatelji v investicijske sklade, ki jih upravlja družba Triglav Skladi, oziroma neprofesionalnimi strankami, s katerimi je družba Triglav Skladi v pogodbenem razmerju v zvezi s storitvami gospodarjenja s finančnimi instrumenti, je mogoče izvensodno reševati pred stalno in neodvisno Arbitražo Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov –GIZ, s sedežem v Ljubljani, Čufarjeva 5, telefonska številka: 01 430 49 18, e-naslov: arbitraza@zdu-giz.si. Zainteresirani vlagatelji lahko pridobijo dokumentacijo o okoliščinah, v katerih lahko pride do izvensodnega reševanja sporov, in se seznanijo z vsemi elementi sheme izvensodnega reševanja sporov na spletnih straneh Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov - GIZ www.zdu-giz.si/arbitraza in družbe za upravljanje www.triglavskladi.si, na sedežu družbe za upravljanje in na vseh vpisnih mestih.

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov objavljamo tudi elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. Platforma je na voljo na povezavi http://ec.europa.eu/odr.

 

ZAKAJ ALTA SKLADI?

Preberite si več o vzajemnih skladih ALTA.

Več

KAKO PRISTOPIM?

Začnite uresničevati cilje v skladih ali naložbeni kombinaciji.

Več