Junija se v nasprotju s pričakovanji ni nadaljeval pozitiven sentiment vlagateljev, temveč se je fokus vlagateljev obrnil na skrbi glede trgovinskih ukrepov sproženih s strani ZDA. Dejstvo je tudi, da so se seveda logično ohladili spomini na objave dobrih četrtletnih rezultatov, ki so prišle na trg v drugi polovici aprila oziroma v prvi polovici maja. V skladu s šibkostjo trgov so na udaru predvsem ciklične panoge, z izjemo tehnologije, pa tudi trgi v razvoju. Prvega nismo pričakovali, drugo pa smo zadeli, kakor tudi nadpovprečno donosnost tehnološke panoge. 

Toda ta zgodba rasti dobičkov se zna ponovno pogreti v drugi polovici julija, kar bi znova lahko vodilo v pozitiven preobrat na borzah. Dobri rezultati so namreč zaradi dobrih makroekonomskih podatkov v kar veliki meri že zagotovljeni. Res pa je, da se tudi tu lahko pojavijo upravičene skrbi zaradi trgovinskih ukrepov in protiukrepov. Na splošno torej temeljni podatki ostajajo dobri in podporni za ohranitev pozitivnega bikovskega trend, ki traja že od leta 2009. Toda letos je sentiment skrhan, vlagatelji bolj previdni, prihodnost pa vse bolj meglena. Vprašanje torej je, kaj lahko obudi ta sentiment.


Brezplačno prenestite  investicijsko strategijo.  

 PRENOS INVESTICIJSKE STRATEGIJE 

 

V skladu s tem  so tudi signali tujih investicijskih hiš. Na eni strani strategi za letos še naprej pričakujejo 25,4-odstotno rast dobička za S&P500 (v začetku leta 18%), obenem pa še prostor za 6- do 7-odstotno rast indeksa (povprečna napoved znaša 2,944 točk, napovedi pa se gibljejo v razponu med 2,750 in 3.200 indeksnih točk). Na drugi strani pa precej tehničnih analitikov svari pred korekcijo. Sami ohranjamo pesimizem za trge v razvoju toda optimizem za razvite trge in torej gibanje trgov na splošno. Skratka pridružujemo se pogledu tujih strategov. 


Pri tem menimo, da zna biti rast postopna in bo temeljila na občasni obuditvi pozitivnega sentimenta zaradi dobrih rezultatov (rasti dobičkov). To rast pričakujemo torej na podlagi sezone rezultatov v drugi polovici julija oziroma prvi polovici avgusta. Obenem pa zaradi tega, izven tehnologije, nimamo preferenc med cikličnimi ali defenzivnimi panogami, temveč bi več poudarka dali na posameznem izboru. Obenem je tudi res, da se tveganja kopičijo in da nekaj previdnosti pri vlagateljih v prihodnjih mesecih vseeno ni odveč.

Mesečni Navigator

Vaš smerokaz po najpomembnejših finančnih dogodkih.

Za sprejemanje preudarnih naložbenih odločitev je nujno razumevanje dogajanja na finančnih trgih in pravilno odzivanje nanj. 

Želim prejemati Mesečni Navigator

V TOP IZBORU delnic ni veliko sprememb, saj se strategija generalno ni spremenila. Nekoliko pa so se zamenjale naše preference glede panog, saj smo postali bolj nevtralni glede razmerja med cikličnimi in defenzivnimi panogami. Menimo namreč, da bodo donosi v prihodnjih mesecih bolj odsev rezultatov za drugo četrtletje leta. Še naprej največ potenciala vidimo v tehnološki panogi pri čemer v izboru ostajajo delnice Appla (KUPI: APPL US), Microna (KUPI: MU US), ki je ena redkih tehnoloških delnic, pri kateri so vrednotenja zelo nizka, kitajskega spletnega velikana Alibaba (KUPI: BABA US) ter Alphabet (KUPI: GOOGL US). Farmacevt Biogen (BIIB US), ki smo ga v košarico uvrstili maja, je sicer doživel močan poskok cene (+31%), saj je eno od njegovih pomembnih zdravil uspešno prestalo še eno fazo kliničnih testov. Vseeno verjamemo, da se zna pozitiven moment pri delnici zaenkrat ohraniti. Delnica Biogena zato še ostaja na seznamu, čeprav je vse bližje čas, ko bo potrebno unovčiti dobičke. Nekoliko je poskočila tudi cena delnice Unicredita, ki smo jo zaradi panožne realokacije zamenjali z delnico farmacevta Agilent Technologies (KUPI: A US).

Ocenjujemo, da je na podlagi aktualne Investicijske strategije ALTA DINAMIČNA naložbena kombinacija pravi izbor za večino vlagateljev, saj je slednja panožno naravnana, s čemer se vlagatelji v večji meri izpostavijo sektorjem tehnologije, energije in potrošnih dobrin. Jedro te košarice sestavljajo vzajemni skladi ALTA GOODS, ALTA TECH in ALTA BOND, kjer je trenutno vstopna točka za vlagatelje z daljšim naložbenim horizontom ustrezna.

Ne spreglejte