Korporativno svetovanje

Podjetjem in samostojnim podjetnikom omogočamo skrbne finančne preglede in vrednotenja ter svetovanje pri statusnem preoblikovanju družb. Celovito in temeljito. V vsakem primeru smo z vami vse od odločitve do izvedbe.

Zakaj skrbni pregledi in vrednotenja

 • Ste v postopku pogajanj za nakup podjetja in želite pred sprejemom odločitve pridobiti podrobnejšo sliko o poslovanju ciljnega podjetja?
 • Nameravati prodati svoj lastniški delež in želite potencialnim kupcem pripraviti poglobljeno poročilo o poslovanju in stanju podjetja?
 • Ste v postopku pogajanj za združitev in želite opraviti skrbni pregled podjetij, ki se združujejo, da določite menjalno razmerje in pogoje združitve?
 • Ste finančna inštitucija pred odobritvijo večjega zneska posojila družbi in potrebujete podrobnejšo sliko o njenem poslovanju in premoženjskem stanju?
 • Ste matična družba znotraj skupine ter želite preveriti poslovanje in premoženjsko stanje odvisnega podjetja?

Zakaj statusna preoblikovanja družb?

 • Ste samostojni podjetnik in vam obstoječa oblika ne zagotavlja uresničitve podjetniških ciljev ali ne izpolnjuje pričakovanj partnerjev?
 • Ste samostojni podjetnik in niste več pripravljeni prevzemati odgovornosti gospodarskega subjekta z vsem svojim osebnim premoženjem?
 • Je vaša družba organizirana kot d.o.o. in želite poenostaviti in poceniti prenosljivost lastniških deležev?
 • Želite delnice podjetja uvrstiti na borzo, a ste še vedno organizirani kot d.o.o.?
 • Ste organizirani kot delniška družba in razmišljate o preoblikovanju v d.o.o.?
Skrbni finančni pregled za natančno sliko poslovanja.

Pri skrbnem pregledu se osredotočimo na analizo premoženjskega stanja in preteklega poslovanja ciljnega podjetja. Opozorimo na morebitne dvomljive postavke in tveganja ter vam osvetlimo pogled na prihodnost tega podjetja.

Z vami smo od odločitve do izvedbe. Celovito in temeljito.

Skrbni pregledi in vrednotenja

 • Zagotovimo vam vpogled v finančno, organizacijsko in pravno ureditev ciljnega podjetja,
 • z izsledki skrbnega pregleda pomagamo pri izoblikovanju pogajalskih izhodišč za načrtovano transakcijo,
 • izpostavimo prednosti, slabosti ter potencialna tveganja ciljnega podjetja,
 • ovrednotimo podjetje, lastniški delež v podjetju, dejavnost ali del podjetja.

Statusna preoblikovanja družb

 • Analiziramo obstoječe stanje družbe,
 • pripravimo idejni predlog statusnega preoblikovanja,
 • svetujemo in sodelujemo pri izvedbi statusnega preoblikovanja,
 • pomagamo vam pri pripravi vse potrebne dokumentacije.

Za svetovanje pokličite naše strokovnjake

Morda vas zanima tudi