Tečaji delnic

Tečaj delnice predstavlja ceno, ki jo plačamo za eno delnico podjetja. Enostavneje povedano trenutni tečaj delnice predstavlja najvišjo vrednost, ki jo je nekdo pripravljen plačati za nakup ali najnižjo vrednost, ki jo nekdo želi prejeti za prodajo ene delnice.

Kako se določajo tečaji delnic?

Prvi izračun tečaja delnice se opravi ob dogodku, ki mu pravimo začetna javna ponudba delnic oziroma IPO (initial public offering). Navadno podjetje najame investicijsko banko oziroma investicijskega svetovalca, ki na podlagi kompleksnih izračunov določi koliko delnic in po kakšni ceni je smiselno izdati ob pravi javni ponudbi delnic. Nato sledi iskanje vlagateljev po teh začetnih cenah in zapiranje »knjige« javne ponudbe delnic.

Sledi prvo javno trgovanje z delnicami na borzi. Izhodiščni tečaj delnice ob uvrstitvi na borzo je cena, ki je bila določena v začetni javni ponudbi (IPO). Od tega trenutka dalje pa se tečaj delnice giblje na podlagi ponudbe in povpraševanja na borzi. Pri tem se tečaj dnevno spreminja na podlagi prej omenjenih tržnih sil. Če je vrednost povpraševanja višja od ponudbe, tečaj delnice raste. In obratno, če vrednost ponudbe višja od povpraševanja, tečaj delnice pada. Ker se v ALTI zavedamo, da so informacije pri trgovanju z delnicami in investiranju ključnega pomena, smo že pred leti razvili ALTA Navigator. V okviru ALTA Navigatorja se lahko tako denimo brezplačno naročite na dnevno trgovalno idejo, jutranji ali mesečni Navigator, Dividendno košarico ali Portfelj stabilnih podjetij. Lahko pa brezplačno preizkusite tudi Tradeport Pulz in 14 dni prejemate jutranji video pregled trgov.

Kaj vpliva na tečaje delnic?

Razumevanje povpraševanja in ponudbe je dokaj enostavno. Težje je razumeti kdaj je vlagateljem določena delnic všeč in kdaj ne. Potrebno je ugotoviti katere novice so za poslovanje podjetja pozitivne in katere negativne. Mnenje vsakega vlagatelje se pri tem lahko zelo razlikuje. Vsekakor pa je pomembno spremljati novice kot so četrtletni in letni poslovni rezultati podjetja, napovedane oziroma izplačane dividende, javno objavljena mnenja analitikov o vrednosti podjetja, morebitne nove izdaje delnic ali povratni odkup delnic s strani podjetja, morebitne izpostavljenosti poslovanja do valutnih nihanj ... 

 

»Vsekakor pa ni primerno enačiti trenutne vrednosti podjetja s tečajem njegove delnice. Vlagatelje na finančnih trgih pri nakupih in prodajah določene delnice namreč zanima prihodnja vrednost podjetja in ne trenutna. Največjo utež pri teh ocenah imajo navadno poslovni rezultati podjetja (predvsem njihova dinamika v zadnjem obdobju) ter prihodnje napovedi vodstva podjetja,« opozarja Miha Dvoržak, vodja oddelka Tradeport v družbi ALTA Invest.

»Ne gre pa zanemariti niti širše makroekonomske slike gospodarstva, v katerem podjetje deluje. Zaradi globalnih težav lahko namreč tudi tečaj delnice podjetja upada, čeprav podjetje na drugi strani posluje dobro. Običajno bo tečaj delnice takega podjetja izgubil manj, kot tečaj delnice podjetja, ki posluje slabo. Težko pa se bo v celoti izognila splošnemu pesimizmu, če na svetovnih finančnih trgih vlada negativno razpoloženje.« še dodaja Dvoržak.