Prednosti varčevanja v ALTA BABY?

Varčevalni načrt ALTA BABY je namenjen varčevanju za otroka. Dodatna ugodnost, ki jo ponuja, je 13. premija, ki jo ALTA Skladi podarimo lastniku varčevalnega načrta ob uspešnem enoletnem varčevanju. Lastnik varčevalnega načrta je lahko otrok ali odrasel, ki varčuje za namene otroka. V primeru, ko je lastnik starejši od 15. let, v primeru izplačila sredstev ni potrebno pridobiti soglasja Centra za socialno delo.