Kako izvedem vplačilo v podsklad ALTA preko direktne obremenitve SEPA?

S podpisom pooblastite družbo za upravljanje ALTA Skladi d.d., da posreduje zahtevo banki za obremenitev vašega osebnega računa, z izbranim zneskom, na določen dan v mesecu, z namenom vplačila v izbrani podsklad ALTA. Imetnik osebnega računa je na navedeni datum, t.j. 18. v mesecu, dolžan zagotoviti sredstva na osebnem računu.

Če je dogovorjeni datum plačila v soboto, nedeljo ali praznik, se plačilo izvede prvi naslednji delovni dan. Izvršena plačila so razvidna v prometu na osebnem računu in prikazana na izpisku.