Ali lahko spreminjam direktno obremenitev?

Vedno. To lahko uredite z originalnim obrazcem »Soglasje za direktno obremenitev«.

Vse sklenitve, spremembe in ukinitve direktnih obremenitev se upoštevajo takoj naslednji mesec, če jih v ALTA Skladi d.d. prejmemo najkasneje do zadnjega dne v mesecu. Če so podane kasneje, se upoštevajo šele v naslednjem mesecu.

Z obrazcem lahko uredite sklenitev, spremembo, ukinitev ali začasno prekinitev.