Res dobim povrnjeno 100% vstopnih stroškov?

Ja. Višina vrnjenih stroškov je odvisna od ročnosti varčevalnega načrta. Daljši varčevalni načrt pomeni, da vam bomo vrnili višji % vstopnih stroškov.

Število let varčevanja % vrnjenih vstopnih stroškov
do vključno 4 leta ni povračila
od 5 let do 9 let 20
od 10 let do 14 let 50
od 15 let do 30 let 100