Varčujem 100 € mesečno naslednjih 10 let. Kolikšni bodo moji vstopni stroški?

Vstopni stroški so 4% od prihodnje vrednosti. Nominalna vrednost prihodnjih vplačil = 100 € * 120 mesecev = 12.000 €. Vstopni stroški = 12.000 € – (12.000 €/1,04) = 461,54 €

Pomembno je, da lahko v obdobju varčevanja sredstva kadarkoli izplačate in jih potem ponovno vplačate brez vstopnih stroškov do dogovorjenega zneska v času varčevalnega načrta. V primeru vračila sredstev znotraj obračunskega leta pa vam še vedno pripada tudi povrnitev vstopnih stroškov po lestvici.