Lahko prestopim iz krajšega v daljši varčevalni načrt? Kaj pa obratno?

Prehod iz časovno krajšega Varčevalnega načrta v daljši Varčevalni načrt je mogoč. V kolikor vlagatelj že uspešno zaključi krajši Varčevalni načrt in se mu izplačajo vstopni stroški, ki mu pripadajo glede na ročnost varčevalnega načrta, prehod ni več mogoč.

Prehod iz daljšega Varčevalnega načrta v krajši Varčevalni načrt ni mogoč.