Lahko povečam znesek mesečnega vplačila?

Ja. Za razliko nominalnih vplačil do konca varčevalnega načrta vlagatelj plača vstopne stroške v višini 4%.