Lahko začasno prekinem Varčevalni načrt?

Varčevalni načrt ima možnost moratorija. Vsak vlagatelj imam možnost enoletnega moratorija, v primeru varčevalnega načrta 8 let in več pa je enoletni moratorij mogoče koristiti dvakrat. V primeru moratorija se ročnost varčevalnega načrta ustrezno podaljša.