Kdaj sem uspešno zaključil Varčevalni načrt?

Vlagatelj je uspešno zaključil obdobje varčevanja, če je izpolnil vse obveznosti Varčevalnega načrta v obračunskem obdobju. Vlagatelju ob uspešno zaključenem obdobju pripadajo vstopni stroški. Višina teh je odvisna od izbrane ročnosti varčevalnega načrta.

Vlagatelja 3 mesece pred iztekom Varčevalnega načrta, družba za upravljanje pisno obvesti o skorajšnjem uspešnem zaključku varčevanja. Vlagatelj se lahko odloči za:

  • nadaljevanje varčevanja v daljšem varčevalnem načrtu;
  • mirovanje: privarčevana sredstva se do nadaljnjega plemenitijo v izbranih ALTA podskladih;
  • obročno izplačevanje sredstev; vlagatelj lahko izbira med mesečnim, trimesečnim, polletnim in letnim izplačilom obroka. Obročno obdobje izplačevanja privarčevanih sredstev si vlagatelj izbere na obrazcu Zahteva za izplačilo/prenos,
  • izplačilo vseh sredstev ali;
  • kombinacijo; npr. izplačilo dela sredstev in mirovanje.