Kdaj odstopim od Varčevalnega načrta?

Šteje se, da je vlagatelj odstopil od Varčevalnega načrta, če:

  • vlagatelj v kateremkoli obračunskem letu ne vplača neto predvidenega zneska, niti v dodatnem roku, ki ga je določila družba za upravljanje;
  • vlagatelj konec obračunskega obdobja na računu nima predvidene višine do takrat zbranih sredstev niti v dodatnem roku, ki ga je določila družba za upravljanje, pri čemer se primerno prilagodi obdobje, v primeru, da je vlagatelj koristil moratorij;
  • vlagatelj pošlje pisni zahtevek za zaključek Varčevalnega načrta na družbo za upravljanje skupaj z izpolnjenim obrazcem Soglasje za direktno obremenitev, kjer označi ukinitev direktne obremenitve;
  • s smrtjo vlagatelja – ugodnosti varčevalnega načrta ne preidejo na dediče. V primeru obvestila o smrti vlagatelja, se ukinejo direktne obremenitve.

V primeru prekinitve Varčevalnega načrta prenehajo vse pravice iz Varčevalnega načrta, vsa nadaljnja vplačila vlagatelja se štejejo kot enkratna vplačila, pri katerih se obračunavajo vstopni stroški v skladu z veljavno lestvico vstopnih stroškov.