A

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

Neodvisna organizacija, katere naloga je opravljanje nadzora ter izvrševanje drugih nalog in pristojnosti, z namenom ustvariti pogoje za učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev in zaupanje vlagateljev vanje.

 

Aktivno naročilo

Naročilo, ki bo izvršeno takoj, ko bodo to dovoljevale tržne razmere.

 

Analize

Študije in analize preteklih vrednosti z namenom predvidevanja bodočih gibanj instrumenta.

 

Arbitraža

Pojav, do katerega pride, če so tečaji istega vrednostnega papirja na različnih trgih različni. Ta tečajna razlika povzroči proces nakupa tega vrednostnega papirja tam, kjer je cena nižja in prodajo tam, kjer je cena višja.