B

Benchmark

Označuje merilo uspešnosti. Npr. indeks SBI 20 je benchmark za vzajemne sklade, ki vlagajo v slovenske delnice.

 

Bikovski trg

Trg, kjer obstaja trend dviganja tečajev.

 

Blue chip

Delnice večjih in že uveljavljenih podjetij, ki kotirajo na svetovnih borznih trgih. Izdajatelj tega vrednostnega papirja je znan po visoki kreditni sposobnosti in velikem potencialu prihodnje rasti podjetja.

 

Borza

Organiziran trg , kjer poteka ponudba in povpraševanje po vrednostnih papirjih in kjer se trguje po vnaprej določenih pravilih. Borza pri prodaji in nakupu neposredno ne sodeluje, ampak predstavlja samo kraj, kjer borzni posredniki sklepajo posle, sama pa te posle nadzoruje. Na borzi se lahko trguje samo z vrednostnimi papirji, ki so na borzo uvrščeni, le-te pa morajo za uvrstitev na borzo izpolnjevati določene zahteve. Prav tako pa z vrednostnimi papirji lahko trgujejo samo pooblaščeni borzni posredniki. Borza zagotavlja transparentnost delovanja tako, da dnevno objavlja tečaje in druge podatke o posameznih vrednostnih papirjih, ki tam kotirajo.

 

Borza

Trg, na katerem se trguje z vrednostnimi papirji, opcijami, STP-ji in surovinami.

 

Borzni indeks

Tehtano povprečje tečajev določenih vrednostnih papirjev, ki kaže na gibanje tečajev določenega trga vrednostnih papirjev v celoti. Borzni indeks je pokazatelj gibanja trenda na trgu. Slovenski indeksi so trije: SBI 20 (delniški indeks borzne kotacije, ki obsega 15 družb), PIX (delniški indeks investicijskih družb) in BIO (obvezniški indeks borzne kotacije in prostega trga Ljubljanske borze).

 

Borzni posli

Posli, ki se sklepajo na borzi in obsegajo nakupe in prodaje vrednostnih papirjev, deviz ali blaga.

 

Borzni posrednik

Oseba, ki se ukvarja z borznim posredovanjem in trgovanjem. Njegove osnovne naloge so izpolnjevanje naročila strank, gospodarjenje z denarjem strank in svetovanje v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji. Borzni posrednik predstavlja osnovni stik stranke z borznim članom, saj preko borze trguje (kupuje in prodaja) z vrednostnimi papirji za račun strank. Borzni posrednik za opravljanje svojega dela potrebuje licenco.

 

Borzno naročilo

Naročilo stranke borznemu posredniku, da naj proda ali kupi določen vrednostni papir. Borznih naročil je lahko več vrst: tržno ali odprto naročilo, limitirano naročilo, stop naročilo, naročilo z upoštevanjem tečaja ob otvoritvi oz. zaključku, zbirni nalog, premikajoče stop naročilo in zakrito naročilo.

 

Borzno posredniška hiša

Pravna oseba, ki je pri borzi registrirana za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji.