Prednosti varčevanja v skladih?

  • Minimalni zneski: vstop na kapitalske trge je mogoč že z minimalnimi sredstvi.
  • Visoka razpršenost naložb: v skladih je običajno nekaj deset delnic, obveznic in drugih finančnih instrumentov.
  • Strokovnost: sklade upravljajo strokovni upravljavci z večletnimi izkušnjami.
  • Upravljanje: upravljavci iz dneva v dan iščejo najboljše priložnosti ter kupujejo in prodajajo naložbe.
  • Likvidnost: enote skladov lahko vlagatelj kupi ali proda v vsakem trenutku.
  • Brezplačni prenosi: v ALTI so na voljo skladi, med katerimi je omogočeno brezplačno prehajanje. Izjema je ALTA HEALTH, v kolikor so bile enote kupljene pred 9.5.2013. Izjema je tudi ALTA.SI, kjer so ob vsakem prenosu (ali izplačilu) izstopni stroški 3%.