N

Nakupna cena

"Cena, po kateri lahko določen instrument prodate. Pri trgovanju na valutnem trgu gre za ceno, pri kateri lahko prodate trgovano valuto (prva v valutnem križu) z nakupom valute cenitve. Na primer, če prodate 100.000 EURUSD, prodajate 100.000 evrov z ameriškimi dolarji. "

 

Nakupna opcija

Izveden vrednostni papir, s katerim se izdajatelj zaveže, da bo znotraj v pogodbi določenega obdobja in po vnaprej določeni ceni lastniku opcije prodal predmet opcijske pogodbe.

 

Naložbena politika

Struktura razpršitve naložb med različne finančne instrumente, odvisno od časa naložbe in nagnjenosti k tveganju.

 

Naročilo

Tržno naročilo za nakup ali prodajo določenega instrumenta.

 

Naročilo Limit

Naročila Limit za nakup so postavljena pod trenutno tržno ceno, za prodajo pa nad trenutno tržno ceno. Če je nakupna cena za prodajna naročila ali prodajna cena za nakupna naročila dosežena ali presežena v zadostni meri, bo naročilo izvršeno takoj, ko je mogoče, po najboljši mogoči tržni ceni.

 

Naročilo Stop

Naročila Stop za nakup so oddana za ceno nad trenutno tržno ceno, za prodajo pa pod trenutno tržno ceno. Če je nakupna cena za prodajna naročila ali prodajna cena za nakupna naročila dosežena, bo naročilo izvršeno, takoj ko bo mogoče, po najboljši tržni ceni.

 

Naročilo Stop z limitom

Gre za različico naročila Stop pri trgovanju s standardiziranimi terminskimi pogodbami. Poleg cene, ki sproži naročilo Stop, lahko določite še ceno, prek katere se posel ne sme izvršiti. Tako je določen razpon cene, pri kateri se lahko posel izvrši.

 

Naročilo Stop, če nakupni

Naročila Stop, če nakupni se običajno uporabljajo za nakup instrumenta v dvigajočem trgu. Če je tržni nakupni tečaj enak ali ugodnejši, kot je določeno v naročilu, se bo naročilo izvršilo. Na primer, če bi prodali GBPUSD pri 1,4280 in vložili naročilo Stop, če nakupni pri 1,4330, bi se pozicija zaprla (kupili bi GBPUSD), če bi nakupni tečaj dosegel ali presegel 1,4330. Uporabo naročil Stop, če nakupni, priporočamo le za nakup pozicij na Forexu. Pri uporabi naročil Stop, če nakupni za prodajo pozicij na Forexu se lahko v primeru neobičajnih tržnih dogodkov, ko se razpon med nakupnim in prodajnim za kratek čas močno poveča, zgodi, da se pozicija zapre prezgodaj.

 

Naročilo Stop, če prodajni

Naročila Stop, če prodajni se običajno uporabljajo za prodajo instrumenta v padajočem trgu. Če je tržni prodajni tečaj enak ali ugodnejši, kot je določeno v naročilu, se bo naročilo izvršilo. Na primer, če bi kupili USDJPY pri 132,00 in vložili naročilo Stop, če prodajni pri 131,50, bi se pozicija zaprla (prodali bi USDJPY), če bi prodajni tečaj dosegel ali presegel 131,50. Uporabo naročil Stop, če prodajni, priporočamo le za prodajo pozicij na Forexu. Pri uporabi naročil Stop, če prodajni za nakup pozicij na Forexu se lahko v primeru neobičajnih tržnih dogodkov, ko se razpon med nakupnim in prodajnim za kratek čas močno poveča, zgodi, da se pozicija zapre prezgodaj.

 

NASDAQ

The National Association of Securities Dealers Automated Quotation system; računalniški sistem državnega združenja ameriških borznih posrednikov, ki omogoča trgovanje predvsem z vrednostnimi papirji, ki ne kotirajo na borzah.

 

Navadne delnice

Delnica, ki prinaša pravico do odločanja v delniški družbi, preostanka dobička in preostanka likvidacijske mase, potem ko so poplačani vsi ostali upniki in prednostni delničarji.

 

Neaktivno naročilo

Naročilo, ki bo aktivirano le, če je izvršeno primarno naročilo.

 

Neposredni tržni dostop

Neposredna udeležba v knjigi naročil borze. Knjiga naročil vsebuje naročila za nakup in prodajo vrednostnih papirjev in se uporablja za določitev trenutnih tržnih nakupnih in prodajnih tečajev.

 

Neto izpostavljenost

Neto izpostavljenost je vsota nominalne vrednosti vaših trenutnih pozicij, pretvorjenih v osnovno valuto vašega računa. Za Forex je to skupna vrednost vseh pozicij na Forexu, pretvorjenih v osnovno valuto vašega računa.

 

Neto pozicije

Seznam seštetih tržnih pozicij. Na primer, če imate poziciji 50.000 AUDUSD in 30.000 AUDUSD, bi bilo neto seštevek 80.000 AUDUSD.

 

Neto prosta sredstva

Neto prosta sredstva so vaša neto sredstva za kritje, katerim je odšteto zahtevano kritje za vaše odprte pozicije. Ta znesek imate na voljo za vlaganje.

 

Neto sredstva za kritje

Vaša skupna sredstva, od katerih je odštet del vrednosti delnic v vaši lasti. To je količina sredstev, ki je na voljo za kritje vaših pozicij. Samo določen delež delnic je lahko uporabljen za kritje.

 

Nove delnice

Dodatne delnice, ki jih podjetje izda za povečanje delniškega kapitala. Stari delničarji imajo ponavadi prednostno pravico do nakupa delnic novih izdaj, ki so običajno izenačene s starimi delnicami.