Kaj je krovni sklad?

Krovni sklad ni pravna oseba, predstavlja le skupino dveh ali več podskladov, katere upravlja ista družba za upravljanje. Namen Krovnega sklada je enostavnejši prehod med njegovimi podskladi brez dodatnih stroškov ali obdavčitve.

Posamezni podsklad je oblikovan kot samostojno premoženje v lasti vlagateljev s svojo naložbeno politiko, cilji in stroški. Premoženje in obveznosti posameznega podsklada so ločena od premoženja in obveznosti drugih investicijskih skladov in podskladov ter ločena od sredstev in obveznosti družbe za upravljanje in skrbnika premoženja krovnega sklada.