Nova področja vlaganja

Ciljno usmerjeni skladi

Sledimo najnovejšim trendom in priložnostim

VZAJEMNI SKLAD ALTA HEALTH 

ALTA HEALTH

NALOŽBA V ZDRAVO PRIHODNOST. Z investicijo v ALTA HEALTH lahko sodelujete v tektonskih premikih razvoja v zdravstvu in hkrati izkoriščate vse prednosti varčevanje v vzajemnih skladih. 

 • Stabilno poslovanje podjetij in velik potencial trga
 • Primeren za najširši krog vlagateljev
 • Nizko vrednotene delnice farmacevtov in biotehnologov
 • S spremembo zakonodaje se bo pohitrila registracija novih zdravil

PODROBNO 

ŽELIM NASVET

VZAJEMNI SKLAD ALTA HIGH INCOME

ALTA HIGH INCOME

NALOŽBA V NAJBOLJŠE IN NAJBOLJ STABILNE! Če želite v svoj portfelj dodati najboljše in najbolj stabilne svetovne družbe, ki svoje delničarje vsako leto bogato nagrajujejo z dividendami.

 • Naložbe v podjetja s stabilnim poslovanjem
 • Ugodno razmerje med tveganjem in donosnostjo
 • Prožnost – prilagajanje naložbene politike trenutnim razmeram na trgih
 • Primeren za najširši krog vlagateljev

PODROBNO 

ŽELIM NASVET

VZAJEMNI SKLAD ALTA INFRASTRUCTURE

ALTA ALTA INFRASTRUCTURE

TRDEN TEMELJ VAŠE NALOŽBENE KOŠARICE! Svojim prihrankom privoščite stabilnost, ki temelji na velikih globalnih projektih, ki so ključni za razvoj gospodarstev.

 • Podjetja v infrastrukturni panogi so manj podvržena cikličnim nihanjem
 • Infrastrukturna podjetja običajno izplačujejo visoke dividende
 • Podjetja iz te panoge imajo stabilen in predvidljiv denarni tok

PODROBNO 

ŽELIM NASVET

VZAJEMNI SKLAD ALTA TECH 

ALTA TECH

NALOŽBA V PRIHODNOST! Ne uživajte novih tehnologij le z njihovo uporabo, temveč imejte tudi finančne koristi uspeha tehnološkega razvoja.

 • Ugodna vrednotenja tehnoloških podjetij
 • Velik potencial trga
 • Primeren za najširši krog vlagateljev
 • Potencialna visoka dolgoročna donosnost

PODROBNO 

ŽELIM NASVET