Sporočila za javnost 8.3.2017

Objava obvestila ciljne družbe Telemach Pobrežje d.d.: objava odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe za delnice ciljne družbe Telemach Pobrežje d.d.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«) objavlja obvestilo ciljne družbe Telemach Pobrežje, širokopasovne komunikacije, d.d., Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor (v nadaljevanju: »ciljna družba«), in sicer odločbo ATVP št. 40201-3/2017-20 z dne 6. 3. 2017 o izidu prevzemne ponudbe prevzemnika Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »prevzemnik«) za delnice ciljne družbe, ki je trajala od vključno 27.01.2017 do vključno 28.02.2017 do 12. ure (v nadaljevanju: »prevzemna ponudba«), s katero je ATVP ugotovila, da je prevzemna ponudba prevzemnika uspešna.

Priloga:

Odločba ATVP o izidu prevzemne ponudbe – Telemach Pobrežje d.d.

ALTA Invest d.d.

Ljubljana, 08. 03. 2017

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE