Sporočila za javnost 15.3.2017

Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Telemach Tezno d.d.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«) obvešča zainteresirano javnost, da je družba Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., s poslovnim naslovom Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, matična številka: 5692229000 (v nadaljevanju: »prevzemnik«), dne 15. 03. 2017 v časniku Večer objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic ciljne družbe Telemach Tezno, širokopasovne komunikacije, d.d., s poslovnim naslovom Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor, matična številka: 5576881000, katerih imetnik nista prevzemnik in oseba, ki s prevzemnikom deluje usklajeno.

Obvestilo o prevzemni nameri se nahaja v priponki.

Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

ALTA Invest d.d.

Ljubljana, 15. 03. 2017

Priponka:

Obvestilo o prevzemni nameri Telemach Tezno d.d.

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE