Sporočila za javnost 9.5.2017

Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe ISKRA, d.d.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«) obvešča zainteresirano javnost, da je družba Taxgroup GmbH, organizirana in ustanovljena po zakonih Zvezne republike Nemčije, s poslovnim naslovom Südliche Auffahrtsallee 75, 80639 München, Zvezna republika Nemčija, in matično številko: HRB 210778  (v nadaljevanju: »prevzemnik«), dne 09. 05. 2017 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic ciljne družbe ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d., s poslovnim naslovom Stegne 21, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka: 5185726000, katerih imetnik nista prevzemnik in oseba, ki s prevzemnikom deluje usklajeno.

Obvestilo o prevzemni nameri se nahaja v priponki.

Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

ALTA Invest d.d.

Ljubljana, 09. 05. 2017

Priponka:
Obvestilo o prevzemni nameri ISKRA, d.d.

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE