Sporočila za javnost 6.6.2017

Obvestilo o odstopu od prevzemne namere s soglasjem ATVP

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«) obvešča zainteresirano javnost, da je družba Taxgroup GmbH, organizirana in ustanovljena po zakonih Zvezne republike Nemčije, s poslovnim naslovom Südliche Auffahrtsallee 75, 80639 München, Zvezna republika Nemčija (v nadaljevanju: »Taxgroup GmbH« ali »prevzemnik«), dne 06. 06. 2017 v časniku Dnevnik objavila, da zaradi nastopa okoliščin, opisanih v pripetem Obvestilu o odstopu od prevzemne namere s soglasjem ATVP, odstopa od prevzemne namere za odkup vseh delnic izdajatelja ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d., s poslovnim naslovom Stegne 21, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, katerih imetnik ni prevzemnik ali oseba, ki je v nameravani prevzemni ponudbi delovala usklajeno z družbo Taxgroup GmbH kot prevzemnikom v smislu določb 8. člena ZPre-1; predmetno prevzemno namero je prevzemnik dne 09. 05. 2017 objavil v časniku Dnevnik.

K odstopu prevzemnika od prevzemne namere za odkup vseh delnic družbe ISKRA, d.d. je dne 02. 06. 2017, z odločbo št. 40201-10/2017-7, Agencija za trg vrednostnih papirjev (v tekstu: »ATVP«) izdala soglasje.

ALTA Invest d.d.

Ljubljana, 6.6.2017

Priponka:
Obvestilo o odstopu od prevzemne namere ISLG

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE