Sporočila za javnost 13.6.2017

Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe KS NALOŽBE d.d.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«) obvešča zainteresirano javnost, da je družba ALTA Invest d.d. po pooblastilu in za račun družbe KALANTIA LIMITED, s poslovnim naslovom 28 Oktovriou, 261 View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper, (v nadaljevanju: »prevzemnik«), dne 13. 06. 2017 v časniku Dnevnik objavila, da namerava prevzemnik dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic z glasovalno pravico izdajatelja KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, ki na dan objave prevzemne ponudbe ne bodo v imetništvu prevzemnika.

Obvestilo o prevzemni nameri se nahaja v priponki.

Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

ALTA Invest d.d.

Ljubljana, 13. 06. 2017

Priponka:
Obvestilo o prevzemni nameri – KS Naložbe d.d.

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE