Sporočila za javnost 4.7.2017

Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Gozdarstvo Grča d.d.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«) obvešča zainteresirano javnost, da je družba GH HOLDING storitvena družba d.d., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, matična številka: 2274469000 (v nadaljevanju: »prevzemnik«), dne 4. 7. 2017 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic ciljne družbe GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, matična številka: 5129591000, katerih imetnik ni prevzemnik ali oseba, ki s prevzemnikom deluje usklajeno.

Obvestilo o prevzemni nameri se nahaja v priponki.

Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

ALTA Invest d.d.

Ljubljana, 4. 7. 2017

Priponka:

Obvestilo o prevzemni nameri GOZDARSTVO GRČA d.d.

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE