Sporočila za javnost 14.7.2017

Obvestilo o sklenitvi aneksa k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju družba), na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3; Ur. l. RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16) in 7. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15) objavlja naslednje

 

OBVESTILO O SKLENITVI ANEKSA K POGODBI O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV

 

Družba obvešča javnost, da je dne 13. 7. 2017 z družbo Banka Intesa Sanpaolo d.d., Koper, Pristaniška ulica 14, 6000 Koper, sklenila Aneks št. 2 k Pogodbi o opravljanju storitev za krovni sklad, ki se prične uporabljati dne 10. 8 . 2017.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte skladi@alta.si.

ALTA Skladi d.d.

Ljubljana, 14. 7 .2017

 

 

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE