Sporočila za javnost 27.7.2017

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe Gozdarstvo Grča, d.d., Kočevje

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika  GH HOLDING d.o.o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana,  na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-13/2017-5 z dne 24.7.2017, daje prevzemno ponudbo za 466.421 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico ciljne družbe GOZDARSTVO GRČA, d.d., Kočevje., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.

Ljubljana, 27.7.2017

ALTA Invest d.d.

Priloga:
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe Gozdarstvo Grča d.d., Kočevje

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE