Sporočila za javnost 18.8.2017

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana

 

Na podlagi 54. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 79/06, s spremembami in dopolnitvami) prevzemnik KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper, matična številka: HE 226757 (v nadaljevanju: »prevzemnik«), objavlja obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727000 (v nadaljevanju: »KS NALOŽBE d.d.« ali »ciljna družba«), katere so izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru pri KDD – CENTRALNI KLIRINŠKO DEPOTNI DRUŽBI delniški družbi, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 (v nadaljevanju: »delnice ciljne družbe«), ki je bila dana na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-12/2017-11 z dne 06. 07. 2017 (v tekstu: »prevzemna ponudba«).

 

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno 13. 07. 2017 do vključno 16. 08. 2017 do 12. ure, je prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe sprejelo 317 akceptantov za skupno  64.899   navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 1,66-odstotni delež celotne izdaje delnic ciljne družbe.

Skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta prevzemnik izjavlja, da je prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspela.

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe bo dne 18. 08. 2017 objavljeno v časniku Dnevnik in na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. (www.alta.si; rubrika: Javne objave - Sporočila za javnost).


V Ljubljani, dne 17. 08. 2017

 

KALANTIA LIMITED          
Eirini Konstantinou, direktor     Efpraxia Lazarou, direktor

 

Po pooblastilu in za račun družbe KALANTIA LIMITED: 
IGOR LAH     
 

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE