Novice 6.2.2018

Potencial trgov se je s korekcijo znova odprl

Korekcije na borzah so nekaj povsem običajnega in podobno bi lahko rekli tudi za dogajanje v zadnjih dveh trgovalnih dneh. Burnost ponedeljkovega upada je sicer nekoliko presenetila, vendar je zelo verjetno posledica računalniško vodenih avtomatskih trgovalnih sistemov, ki so naenkrat na trg dali večjo število prodajnih naročil, kar je negativno vplivalo na tečaje. 

Trenutno dogajanje torej vidimo kot korekcijo in ne prekinitev bikovskega trenda.  Trgi se bodo po našem mnenju pobrali, zaradi česar je panika verjetno odveč.  

Makro podatki še naprej kažejo na okrevanje ekonomij, recesije ni na vidiku, monetarna politika pa kljub zaostrovanju ostaja relativno ohlapna. Tudi trenutna sezona rezultatov je močna, tako z vidika rasti prihodkov kot dobička podjetij, čeprav je res manj prepričljiva kot sezona rezultatov za drugo in tretje četrtletje 2017. Večina tujih investicijskih strategov ostaja optimističnih za leto 2018. Pri tem pa ni zanemarljivo, da so bili v povprečju cilji tujih strategov za ameriški S&P 500 že malo pred koncem januarja doseženi. Ta potencial se je s tokratno korekcijo ponovno odprl.

Naša investicijska strategija za 2018 za zdaj ostaja nespremenjena. Za letošnje leto smo sicer napovedali, da bo nekoliko bolj nemirno kot je bilo minulo. To se že uresničuje. Vsekakor je treba biti na trgih previden, sestaviti zgodbo, zakaj naj bi trgi rasli, in preverjati razloge za to rast. In dokler ti razlogi obstajajo, so taki dogodki le korekcije in morda celo priložnosti. Letos še naprej stavimo na tehnologijo, v naši strategiji pa se skriva še nekaj potencialno zanimivih panog oziroma segmentov. 

Za vlagatelje, ki ocenjujejo, da je korekcija že za nami, je verjetno najbolj ustrezna naložba v ALTA PROGRESIVNO naložbeno kombinacijo.  Jedro te košarice sestavljajo vzajemni skladi ALTA USA, ALTA ASIA in ALTA EUROPE, kjer je trenutno vstopna točka za vlagatelje z daljšim naložbenim horizontom ustrezna. 

Dinamični vlagatelji lahko svoj portfelj v prvem koraku pozicionirajo nekoliko bolj previdno, s poudarkom na vzajemnem skladu ALTA BOND. Ob morebitnem nadaljnjem padanju tečajev pa lahko zmanjšujejo naložbo v obvezniški sklad in v portfelj dodajo delniške sklade, torej ALTA GLOBAL, ALTA USA, ALTA EUROPE in ALTA GLOBAL EMERGING. Šibak ameriški dolar in rast svetovnih gospodarstev je namreč idealno okolje za rast globalnih trgov v razvoju ter posledično tudi vzajemnega sklada ALTA GLOBAL EMERGING. 

Nekoliko bolj previdni vlagatelji pa lahko zasledujejo strategijo investiranja s poudarkom na manj tveganih naložbah. Te so v večjem deležu zastopane v ALTA MODRI naložbeni kombinaciji, kjer je skupno 70 odstotkov premoženja v obeh naših obvezniških skladih, ki izkazujeta večjo stopnjo stabilnosti kot delniške naložbe. V razmerah padajočih trgov obveznice pogosto ohranjajo vrednost ali celo pridobivajo, saj se s selitvijo vlagateljev v manj tvegane naložbene razrede povečuje povpraševanje po njih. V primeru takega scenarija bi še posebej dobro delal ALTA BOND, ki ima približno 50 odstotkov sredstev v državnih obveznicah z bonitetno oceno. 

 

 

ALTA Skladi d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja ter dokument s Ključnimi podatki za vlagatelje v slovenskem jeziku je mogoče brezplačno dobiti v elektronski obliki na spletni strani www.alta.si ter v fizični obliki na vseh pooblaščenih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta.si.

OPOZORILO: Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Tveganost podskladov je velika, zlasti v krajšem obdobju vlaganja (do pet let). Pri samem neto donosu je potrebno upoštevati tudi vstopne in izstopne stroške. Najvišji vstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 4 odstotke. Najvišji izstopni stroški pri vseh podskladih Krovnega sklada ALTA znašajo 2 odstotka in se zaračunajo le pri izplačilu sredstev, pri katerem od nakupa oz. dedovanja investicijskega kupona še ni minilo šest mesecev. Zgornja pravila veljajo za vse podsklade Krovnega sklada ALTA razen Fleksibilni mešani podsklad ALTA SENIOR za vlagatelje, ki so pridobili enote premoženja pred 9. 5. 2013, pri katerih so izstopni stroški največ 3 odstotke; izstopni stroški ne veljajo za Varčevalne načrte Krovnega sklada ALTA; pri Fleksibilnem mešanem podskladu – Jugovzhodna Evropa ALTA.SI znaša vstopna in izstopna provizija 3 odstotke. Zgoraj našteti stroški tako znižujejo prikazano donosnost.

Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Pred odločitvijo za nakup za vlaganje v finančne instrumente se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Skladi d.d. V zvezi s podatki, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta, velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti. ALTA Skladi d.d. ne odgovarja za nobeno vrsto škode ali izgube, ki bi nastala z uporabo informacij, vsebovanih v tem sporočilu ter prav tako ne zagotavlja doseganja strankinih želenih donosov oz. ciljev.

Vsebina tega sporočila ne pomeni priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, kakor tudi ne naložbenega priporočila, temveč je namenjena obveščanju javnosti o storitvah in produktih družbe ALTA Skladi d.d. oziroma o dogajanjih na finančnih trgih. Vsebina tudi ni namenjena za svetovanje pri osebnih naložbah, saj ne upošteva investicijskih ciljev, finančnih razmer, znanja in izkušenj posameznega vlagatelja ter značilnih potreb osebe, ki se je kakorkoli seznanila z delom ali celotno vsebino tega sporočila. 

 

 

 

 

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE