Novice 19.6.2018

Kaj narediti z delnicami Gorenja? Prodati ali obdržati?

Kitajska skupina Hisense je pričakovano objavila ponudbo za prevzem Gorenja, za delnico pa ponujajo 12 evrov. Prevzemna ponudba velja do 26. junija, Hisense pa prevzemnega praga ni določil. Kitajska skupina že ima v lasti skoraj 33 odstotkov delnic Gorenja, saj so v zadnjih dneh delnice med drugim odkupili tudi od mednarodne finančne korporacije IFC, nizozemske družbe Home Products Europe v lasti Philipa Sluiterja in številnih drugih institucionalnih delničarjev.

Delničarji Gorenja imajo še do vključno torka 26. junija čas za sprejem prevzemne ponudbe kitajske skupine Hisense. Trenutno delnica Gorenja na Ljubljanski borzi kotira le nekaj centov pod prevzemno ceno v višini 12 evrov bruto za delnico.

Glede na dosedanje objave in podatke, bo kitajskemu prevzemniku uspelo pridobiti veliko večino vseh delnic Gorenja, kar glede na visoko prevzemno premijo niti ni presenetljivo.

Delničarji Gorenja so tako sedaj pred odločitvijo, ali naj delnice prodajo na borzi, sprejmejo prevzemno ponudbo ali pa delnice obdržijo.

»Prevzemna cena je po našem mnenju atraktivna. Naša zadnja ciljna cena Gorenjeve delnice, ki sicer ne vključuje prevzemne premije, namreč znaša 5,8 evra za delnico. Obenem ocenjujemo, da bo Hisense uspešno pridobil večinski lastniški delež in s tem kontrolo nad podjetjem. Zato svetujemo prodajo delnic oziroma sprejetje ponudbe,« pravi Sašo Stanovnik, glavni ekonomist Skupine ALTA.

Že veste, kaj boste storili s kupnino? Za vse delničarje Gorenja, ki bodo bodisi delnice prodali še pred zaključkom prevzema bodisi bodo sprejeli prevzemno ponudbo, smo v ALTI pripravili kar dve posebni ugodnosti!*

 

Kupnino od prodaje delnic Gorenja investirajte v nakup drugih delnic, mi pa vam pri prvem nakupnem naročilu
PODARIMO POLOVICO NAKUPNE POSREDNIŠKE PROVIZIJE

 

Kupnino od prodaje delnic Gorenja investirajte v vzajemne sklade ALTA, mi pa vam
PODARIMO VSTOPNO PROVIZIJO!

 

 

V primeru uspešnega prevzema bo akcija veljavna 15 dni od prejema kupnine.  V primeru prodaje vam bomo v ALTI nudili tudi podporo pri oddaji napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev. Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo preko e-pošte na orders@alta.si  ter na  številki 01/32 00 300. 

 

 

* Posebna ugodnost velja za stranke družbe ALTA Invest d.d., ki bodo od vključno 25. 5. 2018 prodale delnice družbe Gorenje d.d. (oznaka GRVG) ali sprejele prevzemno ponudbo, v kolikor bo le-ta sledila objavljeni nameri za prevzem in bo tudi uspešna. V primeru, da se imetnik z delnicami GRVG odloči za re-investiranje kupnine od prodaje delnic GRVG na borzi od 25. 5. 2018 dalje ali kupnino od sprejema ponudbe za prevzem, bo ALTA Invest d.d. strankam omogočila dve ugodnosti:
• pri prvem nakupnem naročilu, izvršenem med 25. 5. 2018 in do 15 dni po prejemu kupnine, vam ponujamo 50 % popusta pri plačilu provizije družbe ALTA Invest d.d. (točka 6.1. Cenika storitev ALTA Invest d.d. – za domači trg in točka 7.1. Cenika storitev ALTA Invest d.d. – za tuji trg), in/ali

• 100-odstotni popust na vstopno provizijo v vzajemne sklade ALTA za vsa vplačila, prejeta od 25. 5. 2018 do 15 dni po prejemu kupnine. Ugodnost 100-odstotnega popusta na vstopno provizijo v vzajemne sklade ALTA se lahko koristi na sedežu družbe ALTA Invest d.d.

Vsi ostali stroški oz. nadomestila, povezani z nakupom ali prodajo finančnih instrumentov, se obračunajo po vsakokrat veljavnem Ceniku storitev ALTA Invest d.d. Posebna ugodnost družbe ALTA Invest d.d. velja od 25. 5. 2018 do preteka 15-dnevnega roka od prejema kupnine v primeru, da bo objavljena ponudba za prevzem in bo le-ta uspešna.

Vsebina tega sporočila je namenjena širšemu krogu oseb, zato ne upošteva izkušenj, finančnih zmožnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v finančne instrumente, ki bi lahko ob nespremenjenih ostalih okoliščinah bistveno vplivali na vsebino tega sporočila. Naložbe v finančne instrumente so povezane s tveganjem, zato je seznanitev z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente pogoj za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve. Pred odločitvijo za vlaganje v finančne instrumente se posvetujte s strokovnjakom družbe ALTA Invest d.d. V zvezi s podatki, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta, velja opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti. ALTA Invest d.d. ne odgovarja za nobeno vrsto škode ali izgube, ki bi nastala z uporabo informacij, vsebovanih v tem sporočilu ter prav tako ne zagotavlja doseganja strankinih želenih donosov oz. ciljev.
Vsebina tega sporočila je tržno sporočilo po 212. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami; ZTFI) in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo v zvezi z investicijsko raziskavo. Vsebina tega sporočila ni ponudba ali povabilo k ponudbi za nakup ali prodajo obravnavanih finančnih instrumentov niti ne predstavlja ponudbe za sklenitev pogodbe z družbo ALTA Invest d.d.. Pravna oseba, pristojna za izdelavo oz. posredovanje priporočila, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana. Pristojni nadzorni organ je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 5, Ljubljana.

ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic. ALTA Invest d.d. bodisi njene povezane družbe so v zadnjih 12 mesecih izvajale investicijske storitve za družbo Gorenje, d.d.

Ključne besede

Gorenje Slovenske delnice
NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE