Sporočila za javnost 21.9.2018

Javna objava o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

Na podlagi določil 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, s spremembami) in določil III. Poglavja Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17) družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, obvešča javnost o podpisu Kupoprodajne pogodbe za delnice družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. o prodaji 100-odstotnega lastniškega deleža v družbi ALTA Skladi, d.d., ki sta jo sklenili družbi ALTA Skupina d.d. in družba Triglav Skladi d.o.o. 

Pred dokončnim prenosom lastništva se morajo izpolniti še nekateri odložni pogoji, med katerimi je ključna pridobitev dovoljenj s strani regulatorjev. 

Povezovanje dveh zelo uspešnih slovenskih družb za upravljanje za stranke družbe ALTA Skladi d.d. predstavlja čvrsto jamstvo, da jim bodo tudi v prihodnje na voljo najkakovostnejše storitve plemenitenja njihovega premoženja. Skupina Triglav s transakcijo povečuje obseg sredstev v upravljanju in pridobiva dodaten krog strank, ki jim bo lahko nudila celovite storitve in produkte.

»Današnji podpis kupoprodajne pogodbe z največjo slovensko zavarovalno-finančno skupino je veliko priznanje za dosedanjih osem let obstoja družbe ALTA Skladi d.d. V zelo kratkem času smo prehodili dolgo pot, tekom katere smo velikokrat orali ledino in narekovali trende v panogi. Prav zato je bilo za nas izredno pomembno, da zgodbo nadaljuje strateški lastnik, ki bo tudi v prihodnje zagotavljal storitve na najvišji ravni,” je povedal Simon Mastnak, izvršni direktor družbe ALTA Skupina d.d.

“S podpisom pogodbe se za okoli 50.000 vlagateljev, ki v vzajemnih skladih ALTA varčujejo za uresničitev svojih ciljev, nič ne spreminja. Paleta naših vzajemnih skladov, ki jo vseskozi izboljšujemo in dopolnjujemo, ostaja v upravljanju strokovne in izkušene upravljavske ekipe, podobno so strankam še vedno na voljo naši svetovalci,” sta izpostavila Uroš Ožbolt in Tomaž Dvořak, izvršna direktorja družbe ALTA Skladi.

 

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE