Sporočila za javnost 2.10.2018

Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«) obvešča zainteresirano javnost, da je družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom: Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, in matično številko: 5111358000 (v nadaljevanju: »prevzemnik«), dne 02. 10. 2018 v časniku Dnevnik objavila, da namerava dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 za odkup vseh navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico izdajatelja Hoteli Bernardin d.d. Portorož, s sedežem v Portorožu, poslovnim naslovom: Portorož, Obala 2, 6320 Portorož - Portorose, in matično številko: 5004837000, z oznako HBPN in ISIN kodo SI0031115080, ki na dan objave prevzemne ponudbe ne bodo v imetništvu prevzemnika oz. oseb, ki s prevzemnikom v tej prevzemni ponudbi delujejo usklajeno.

Obvestilo o prevzemni nameri se nahaja v priponki.

Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnika vodila borznoposredniška družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.

ALTA Invest d.d.

Ljubljana, 02. 10. 2018

 

Priponka: 

 

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE