Sporočila za javnost 21.12.2018

Obvestilo o spremembi v upravnem odboru družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) ter na podlagi določil Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15 in 31/17) družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Družba ALTA Skupina d.d., se je kot edini družbenik družbe ALTA Skladi d.d., na 15. skupščini dne 20.12.2018 seznanila z odstopom dosedanjega člana upravnega odbora gospoda Simona Mastnaka, ter za novega člana upravnega odbora družbe ALTA Skladi d.d imenovala gospoda Vladimirja Jančiča z mandatom do 29.9.2021.


To obvestilo bo od dne 21. 12. 2018 za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe na http://www.alta.si.

 

Dodatne informacije je mogoče dobiti osebno na sedežu družbe ALTA Skladi d.d., in na telefonski številki 01 3200400.

ALTA Skladi d.d.                                                                                                                                      Izvršna direktorja

 

Ljubljana, 21. 12. 2018

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE