Sporočila za javnost 28.1.2019

Obvestilo o spremembi v upravnem odboru družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) ter na podlagi določil Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Ur. l. RS, št. 100/15 in 31/17) družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Upravni odbor družbe ALTA Skladi d.d., je dne 28. 1. 2019 sprejel sklep in za predsednika upravnega odbora družbe ALTA Skladi d.d. imenoval g. Vladimirja Jančiča z mandatom od 28. 1. 2019 do 29. 9. 2019.


To obvestilo bo od dne 28. 1. 2019 za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe na http://www.alta.si.

 

Dodatne informacije je mogoče dobiti osebno na sedežu družbe ALTA Skladi d.d., in na telefonski številki 01 3200400.

ALTA Skladi d.d.                                                                                                                                            Izvršna direktorja

 

Ljubljana, 28. 1. 2019

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE