Sporočila za javnost 24.4.2019

Javna objava o spremembi lastniške sestave družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

Javna objava o spremembi lastniške sestave družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d

Na podlagi določil 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, s spremembami) in določil III. Poglavja Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17) družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, obvešča javnost o pomembni spremembi v lastniški sestavi družbe za upravljanje in sicer da je z dnem 24.04.2019 družba TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, postala stoodstotni lastnik družbe ALTA Skladi, d.d.

To obvestilo bo od dne 24. 04. 2019 za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe na http://www.alta.si.

Dodatne informacije je mogoče dobiti osebno na sedežu družbe ALTA Skladi d.d., in na telefonski številki 01 3200400.

 

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Ljubljana, 24. 04. 2019

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE