Sporočila za javnost 26.4.2019

Obvestilo o spremembi v upravnem odboru družbe ALTA skladi, družbe za upravljanje, d.d.

Na podlagi določil 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, s spremembami) in določil III. Poglavja Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17) družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, obvešča javnost, da je dne 26. 04. 2019 prejela odstopno izjavo dveh članov upravnega odbora in sicer Vladimirja Jančiča, neizvršnega direktorja in predsednika upravnega odbora in Aleksandra Mavka, neizvršnega direktorja in namestnika predsednika upravnega odbora z učinkom odstopa z dnem, ki bo nastopil prej:

  • Dne 15. 05. 2019;
  • Na dan izvedbe skupščine družbe ALTA Skladi d.d., ki bo imenovala nove člane upravnega odbora družbe ALTA Skladi d.d.

To obvestilo bo od dne 24. 04. 2019 za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe na http://www.alta.si.

Dodatne informacije je mogoče dobiti osebno na sedežu družbe ALTA Skladi d.d., in na telefonski številki01 3200400.

 

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Ljubljana, 26. 04. 2019

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE