Sporočila za javnost 3.5.2019

Obvestilo o spremembi v upravnem odboru družbe ALTA skladi, družbe za upravljanje, d.d.

Na podlagi določil 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, s spremembami) in določil III. Poglavja Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17) družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, obvešča javnost, da sta bila na skupščini družbe dne 30.4.2019 imenovana nova neizvršna direktorja upravnega odbora in sicer g. Benjamin Jošar in g. Andrej Petek.

To obvestilo bo od dne 3.5.2019 za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe na http://www.alta.si.

Dodatne informacije je mogoče dobiti osebno na sedežu družbe ALTA Skladi d.d., in na telefonski številki 01-3200-400.

 

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Ljubljana, 3.5.2019

 

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE