Novice 14.5.2019

Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

Vsa enkratna vplačila v ALTA sklade (razen vplačila v podsklad ALTA MONEY MARKET EUR) bodo oproščena vstopnih stroškov, in sicer od vključno 15.05.2019 do vključno 31.08.2019*
 

Izkoristite priložnost in začnite odgovorno varčevati še danes. 

 

Kako se lotiš odgovornega varčevanja?

  • Prihranke načrtujem vnaprej in varčujem skladno s svojimi naložbenimi cilji.
  • Ne čakam na primeren čas za varčevanje  - ampak začnem takoj. Vedno je pravi čas za varčevanje.
  • Ne pustim, da moje odločitve narekujejo trgi  - varčujem racionalno.
  •  Za strokovno pomoč se obrnem na investicijskaga svetovalca.

Želiš tudi ti odgovorno varčevati?

 

Prijazen pozdrav, 

Ekipa ALTA Skladi d.d.

 

*Vsi vlagatelji, ki bodo v obdobju od vključno 15.5.2019 do vključno 31.8.2019 vplačali sredstva v delniške, mešane in obvezniške podsklade Krovnega sklada ALTA, kot enkratno vplačilo, bodo oproščeni plačila vstopnih stroškov. Kot vplačila, ki so prispela pravočasno, se bodo štela vsa enkratna vplačila, ki bodo prispela na račun kateregakoli delniškega, mešanega ali obvezniškega podsklada Krovnega sklada ALTA do vključno dne 31.7.2019. Akcija ne velja za vplačila v podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET EUR.

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE