Sporočila za javnost 30.5.2019

Obvestilo o spremembi v upravnem odboru družbe ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Na podlagi določil 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, s spremembami) in določil III. Poglavja Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17) družba ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, obvešča javnost, da je bil danes, 30.5.2019 na mesto predsednika upravnega odbora imenovan gospod Benjamin Jošar, za namestnika predsednika upravnega odbora pa gospod Andrej Petek. Oba sta imenovana za obdobje dveh let od dne imenovanja v upravni odbor dne 30.4.2019.

 

To obvestilo bo od dne 30.5.2019 za obdobje najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe na http://www.alta.si.

Dodatne informacije je mogoče dobiti osebno na sedežu družbe ALTA Skladi d.d., in na telefonski številki 01-3200-400.

 

Ljubljana, 30.5.2019                                                                                                                                                            ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

                                                                                       

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE