Sporočila za javnost 20.6.2019

Obvestilo o prevzemni nameri za delnice ciljne družbe MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d.

ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.«) obvešča javnost, da je v imenu in za račun (i) družbe HAJ proizvodnja, trgovina in upravljanje naložb d.o.o., s sedežem v Soteski, poslovnim naslovom: Soteska 94, 1241 Kamnik, in matično številko: 2192802000 (v nadaljevanju: »HAJ d.o.o.«), in (ii) družbe MENG, storitve, trgovina in upravljanje družb, d.o.o., s sedežem v Šmarci, poslovnim naslovom: Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik, in matično številko: 3627292000 (v nadaljevanju: »MENG d.o.o.«) (v nadaljevanju HAJ d.o.o. in MENG d.o.o.: »prevzemnika«), v tiskani izdaji dnevnika Dnevnik z dne 20. 06. 2019 objavila, da nameravata prevzemnika HAJ d.o.o. in MENG d.o.o. dati prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 za odkup vseh navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico izdajatelja MENINA proizvodnja pogrebne opreme, d.d., s sedežem v Šmarci, poslovnim naslovom: Šmarca, Trg padlih borcev 3, 1241 Kamnik, in matično številko: 5034647000, z oznako MENG in ISIN kodo SI0031106758, ki na dan objave prevzemne ponudbe ne bodo v imetništvu prevzemnikov oz. oseb, ki s prevzemnikoma delujejo usklajeno.

Obvestilo o prevzemni nameri se nahaja v priponki.

Prevzemne aktivnosti bo v imenu in za račun prevzemnikov vodila borznoposredniška družba ALTA Invest d.d.

ALTA Invest d.d.

Ljubljana, 20. 06. 2019

 

Priponka:

 

 

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE