Novice 25.10.2019

Brez vstopnih stroškov na enkratna vplačila

Vsa enkratna vplačila v ALTA sklade (razen vplačila v podsklad ALTA MONEY MARKET EUR) bodo oproščena vstopnih stroškov, in sicer do vključno 29.11.2019*

 

Otroke naj bi o varčevanju in denarju učili že od mladih nog. Da bo učenje učinkovito in zanimivo, je najbolje, da poteka preko igre. Kako, lahko preverite v našem FINANČNEM LEKSIKONU ZA OTROKE IN STARŠE.

 

Prijazen pozdrav, 

Ekipa ALTA Skladi d.d.

 

*Vsi vlagatelji, ki bodo do vključno 29.11.2019 vplačali sredstva v delniške, mešane in obvezniške podsklade Krovnega sklada ALTA, kot enkratno vplačilo, bodo oproščeni plačila vstopnih stroškov. Kot vplačila, ki so prispela pravočasno, se bodo štela vsa enkratna vplačila, ki bodo prispela na račun kateregakoli delniškega, mešanega ali obvezniškega podsklada Krovnega sklada ALTA do vključno dne 29.11.2019. Akcija ne velja za vplačila v podsklad denarnega trga ALTA MONEY MARKET EUR.

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE