Sporočila za javnost 14.5.2020

Akcija: 50 % nižji vstopni stroški

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Ljubljana, Slovenska 54, ki upravlja Krovni sklad Triglav vzajemni skladi in Krovni sklad ALTA, obvešča vlagatelje o trženjski akciji.

Družba bo vlagateljem v obdobju od 18. 5. do 31. 7. 2020 znižala vstopne stroške za 50 % na enkratna vplačila sredstev v podsklade Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi: Triglav Top Brands, Triglav Renta in Triglav Obvezniški ter v podsklade Krovnega sklada ALTA: ALTA GOODS, ALTA HIGH INCOME in ALTA BOND, skladno z objavljenimi Lestvicami vstopnih in izstopnih stroškov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi oziroma Trženjsko politiko Krovnega sklada ALTA.

Akcija ne velja za varčevalne sheme na podskladih Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi.

Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije preko elektronske pošte info@triglavskladi.si in skladi@alta.si.   

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE