Sporočila za javnost 17.8.2020

OBVESTILO O ZAČASNI ZAUSTAVITVI VPLAČIL IN IZPLAČIL

TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o., Slovenska cesta 54, Ljubljana na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3; Ur.l. RS, št. 31/15 s spremembami) objavlja

OBVESTILO O ZAČASNI ZAUSTAVITVI VPLAČIL IN IZPLAČIL

Triglav Skladi, d.o.o. bo od vključno 21. 8. 2020 do vključno 31. 8. 2020 zaradi izvedbe postopkov pripojitev skladov zaustavila vplačila in izplačila pri naslednjih skladih:

Zaustavitev vplačil in izplačil bo uvedena zaradi izvedbe pripojitev skladov. Vsa vplačila, prejeta od vključno 21. 8. 2020 do vključno 31. 8. 2020, bodo vlagateljem vrnjena na njihov transakcijski račun.

Zahteve za izplačilo ali prehod, ki jih bo družba Triglav Skladi, d.o.o. za navedene sklade prejela do vključno 20. 8. 2020, bodo izvedene po trenutno veljavnih pravilih upravljanja. Zahteve za izplačilo ali prehod, ki jih bo družba Triglav Skladi, d.o.o. za navedene sklade prejela od vključno 21. 8. 2020 do vključno 31. 8. 2020, se bodo izvršile po zaključku zaustavitve in bodo obravnavane, kot da bi bile prejete 1. 9. 2020 do 01:00 ure zjutraj.

Dodatne informacije je mogoče pridobiti na elektronskem naslovu info@triglavskladi.si in na brezplačni telefonski številki 080 10 19.

 

Ljubljana, 17. 8. 2020

Uprava družbe

NAZAJ NA AKTUALNE OBJAVE