Strokovni članki 16.3.2017

Hitro okrevanje Cinkarne

Avtor Matej Šimnic

Cinkarna Celje je uspešno zaključila leto 2016. Tudi v času krize v sektorju je namreč zabeležila podobne prihodke kot v letu 2015, s tem pa tudi nekoliko presegla naša pričakovanja. Od skupno 170 milijonov evrov prihodkov, so v Cinkarni Celje le 12,6 odstotka ustvarili na domačem trgu, pretežen del pa je predstavljal izvoz.

Zelo uspešno je bilo predvsem drugo polletje, ko so cene titanovega dioksida na globalnem trgu pričele okrevati, kar se je pozitivno odrazilo tudi na dobičkonosnosti. Dodaten pozitiven vpliv je imel tudi zamik rasti cen vhodnih surovin, saj so vhodni stroški surovin in storitev upadli za 6,6 odstotka. Ugodna dinamika je bila tudi pri stroških dela, ki so se na medletni ravni znižali za 0,8 odstotka.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je znašal 25,4 milijona evrov in je bil za skoraj petino višji kot leta 2015, medtem ko se je dobiček iz poslovanja zvišal za skoraj 31 odstotkov in dosegel 10,6 milijona evrov. Ob tem ne gre zanemariti, da je imela Cinkarna Celje zaradi ukinjanja proizvodnje titancinkove pločevine za 1,7 milijona evrov enkratnih stroškov, kar pomeni, da bi bil brez tega dobiček še višji.

Čisti dobiček lanskega leta se je tako ustalil pri 9,8 milijona evrov, kar je 2,5-krat več kot je načrtovala uprava in 43 odstotkov več kot v letu 2015. Ob izključitvi enkratnih učinkov odpisa bi dobiček znašal okoli 11,2 milijona evrov, kar je le nekoliko manj od naših pričakovanj. Kljub temu lahko rečemo, da družba z okrevanjem trga titanovega dioksida beleži hitro izboljšanje rezultatov.

Za prihodnje leto uprava ostaja previdna. Zaradi ukinitve programa titancinkove pločevine naj bi se prihodki zmanjšali za 20 milijonov evrov, medtem ko se za ostale segmente pričakuje zgolj malenkostno rast. Uprava pričakuje, da se bo rast marž zaradi rasti vhodnih surovin stabilizirala. Za letošnje leto v Cinkarni Celje tako načrtujejo 10 milijonov evrov čistega dobička.

Podjetje je leto končalo brez finančnega dolga in s kar 31 milijoni evrov denarnih sredstev. Če bo tudi letos Cinkarna nadaljevala s politiko izplačevanja dividend, ki smo ji bili priča v zadnjih letih, bi dividenda lahko znašala okoli 6 evrov na delnico.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED