Strokovni članki 12.5.2017

Še eno leto z lepim dividendnim donosom

Avtor Sašo Stanovnik

ALTA objava rezultatov Telekom Slovenije

Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju letošnjega leta prihodke uspela povečati za 2,4 odstotka na 180 milijonov evrov. K rasti prihodkov Skupine sta prispevala predvsem boljša veleprodaja ter rast na področju širokopasovnih in IT storitev, medtem ko prihodki na področju mobilne telefonije še naprej beležijo upad. Na drugi strani je dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) upadel za 3,2 odstotka na 50,8 milijona evrov. Razlog najdemo pri dvigu stroškov mednarodnega obračuna, stroškov multimedijskih vsebin in drugih, neopredeljenih, operativnih stroških. Vseeno je Telekom Slovenije še naprej na poti, da doseže svoj letošnji cilj, torej 206,8 milijona evrov EBITDA.

Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju zabeležila dobiček v višini 10,6 milijona evrov (večinski pripadajoči delež), kar je 21 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Razlog je v precej boljšem neto finančnem rezultatu. Ponovno to podpira končno napoved uprave, ki v letošnjem letu pričakuje 41,3 milijona dobička čistega dobička. Konec marca je imela Skupina Telekom Slovenije za 716 milijonov evrov večinskega kapitala, medtem ko je neto finančni dolg znašal 260 milijonov evrov in je bil tako le dobrih 50 milijonov evrov nižji od napovedanega letošnjega EBITDA.

Tako kot lani, bodo tudi letos delničarji prejeli 5 evrov bruto dividende na delnico. To implicira na kar 5,9-odstotni bruto dividendni donos, s tem pa je delnica Telekoma Slovenije z vidika dividend ena izmed boljših »blue chip« delnic na Ljubljanski borzi.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d..
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Invest d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor je lastnik delnic Telekoma Slovenije.
ALTA Invest d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED