Strokovni članki 12.5.2017

Kaj je rešilo dobiček Krke

Avtor Matej Šimnic

ALTA objava rezultatov Krka

Novomeški farmacevtski skupini je v prvem letošnjem četrtletju uspelo povečati prihodke za 6,7 odstotka na 321 milijonov evrov. K boljši prodaji je najbolj prispevala Vzhodna Evropa, predvsem pa Rusija, kjer je Krki koristila tudi apreciacija rublja. A na drugi strani so se cenovni pritiski na zahodnih trgih nadaljevali tudi v prvem četrtletju letošnjega leta temu pa je sledil tudi upad marž. Izjema je bila le čista dobičkonosnost prihodkov, ki je ostala na lanski ravni.

Zaradi pozitivnih vplivov čistih finančnih prihodkov je bil namreč čisti dobiček za 6,4 odstotka višji kot v enakem obdobju lani in je znašal 42,7 milijonov evrov. Spomnimo namreč, da je Krka v prvem četrtletju leta 2016 zaradi neugodnih gibanj na valutnih trgih zabeležila 3,8 milijona evrov izgube. Slika je letos popolnoma obratna, saj so samo višji neto finančni prihodki k četrtletnemu dobičku prispevali 5,2 milijona evrov. Obenem pa je Krki koristila tudi nižja davčna stopnja, ki je novomeški skupini pomagala pri rasti čistega dobička.

Pregled rezultatov sicer kaže, da je prvo četrtletje zaznamoval tudi šibek denarni tok. Kot je pojasnila uprava, so v prvem četrtletju izkoristili nizke obrestne mere in se odločili za predhodna plačila naročene opreme in obveznosti do dobaviteljev. S tem so bili deležni tudi določenih popustov.

Krka je v prvem četrtletju začela tržiti le en povsem nov proizvod, novi izdelki pa so v večjem številu napovedani šele za drugo polovico leta. Cenovne pritiske in s tem neugoden vpliv na marže tako lahko pričakujemo tudi v drugem četrtletju.

Kljub temu da sta bila prodaja in dobiček nad našimi pričakovanji, in da se z vidika novih zdravil obeta boljša druga polovica leta, ohranjamo priporočilo drži. Pri tem je naša ciljna cena 58 evrov za delnico nad trenutno tržno ceno. Obenem za letošnjo skupščino uprava Krke predlaga izplačilo rekordnih 2,75 evra bruto dividende za delnico, kar implicira na visok 5,2-odstotni bruto dividendni donos.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED