Strokovni članki 17.5.2017

Novi rekordi v Kopru

Avtor Matej Justin

ALTA objava rezultatov Luka Koper

Luka Koper je letošnje leto ponovno začela rekordno. V prvih treh mesecih letošnjega leta je upravljavcu koprskega pristaniška prihodke uspelo povečati za štiri odstotke in s 53,3 milijona evrov postaviti nov četrtletni rekord. K visoki rasti je v prvi vrsti prispeval predvsem večji pretovor kontejnerjev, ki se je zvišal za 9 odstotkov. K uspehu je obenem prispeval tudi za 28 odstotkov večji pretovor sipkih in razsutih tovorov.

Šibko točko so na drugi strani predstavljali predvsem generalni tovori, katerih pretovor se je znižal za 20 odstotkov. Višji pretovor se je odrazil tudi na dobičku in ne le na prihodkih. Dobiček iz poslovanja se je na medletni ravni zvišal za 20 odstotkov na 15,8 milijona evrov, čisti dobiček za tretjino in znašal 12,9 milijona evrov.

Investicije v novo opremo, ki bo zagotavljala višji pretovor, so se nadaljevale tudi v prvem četrtletju leta 2017. V Luki Koper so za naložbe namenili 15,6 milijona evrov, torej večino ustvarjenega denarnega toka. Prav vlaganja bodo Luki Koper tudi zagotovila možnosti za rast poslovanja v prihodnje.

Med tem ko je bila rast prihodkov skladna z našimi pričakovanji, je bila dobičkonosnost v prvem četrtletju boljša. Vseeno našo ciljno ceno zaenkrat ohranjamo nespremenjeno pri 37 evrih za delnico in še naprej priporočamo nakup delnic Luke Koper.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Nadzorni organ za ALTA Invest d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev.
Ostale informacije v zvezi z naložbenim priporočilom so dostopne na: www.alta.si/razkritja

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED