Strokovni članki 28.6.2017

Ko »pade cuker«, Mondelez priskoči na pomoč

Avtor Izidor Jerman

Ko pade cuker, Mondelez priskoči na pomoč

Mondelez International Inc. (MDLZ US) je globalni proizvajalec hrane in pijače, ki se je specializiral za proizvodnjo piškotov, čokolade, kave in drugih prigrizkov. Družba proizvaja več kot 60 blagovnih znamk, med katerimi so najbolj znane Milka in Cadbury čokolade, Oreo piškoti, Jacobs kava in Trident žvečilni gumi. Ne glede na to, da ima družba sedež v ZDA, več kot dve tretjini proizvodnje proda na trgih zunaj ZDA.

Za boljše razumevanje delovanja družbe in argumentov, zakaj je nakup delnic smiseln, je treba nekaj malega povedati tudi o zgodovini družbe. Nastala je leta 2012 z oddelitvijo od Kraft Foods Group. Zgodovina Krafta in z njim povezanih družb se je začela leta 1903 v Chicagu, ko je James L. Kraft zagnal proizvodnjo sira. Leta 1924 so delnice družbe začele kotirati na borzi in kmalu za tem je prevzel proizvajalca namazov Philadelphia. Leta 1930 je družba sama postala tarča prevzema, prešla je v last National Dairy, vendar je ohranila samostojno poslovanje.

National Dairy se je leta 1969 preimenoval v Kraftco in leta 1975 v Kraft, predvsem zaradi prepoznavnosti blagovne znamke zunaj meja ZDA. Leta 1980 je Kraft prevzel Dart Industries, med drugim proizvajalca baterij Duracell. Družbi sta se leta 1986 razdružili, pri čemer je Kraft obdržal baterije Duracell. Leta 1988 je Philip Morris prevzel Kraft in mu leto kasneje pridružil General Foods. Združeni družbi sta se preimenovali v Kraft General Foods in tako je nastal največji proizvajalec hrane v ZDA, ki je deloval samostojno znotraj sistema Philip Morris Companies. Podobno kot Kraft je tudi General Foods imel za seboj pestro zgodovino prevzemov in prestrukturiranj, začetih leta 1896. Kraft se je bolj specializiral na proizvodnjo sira, slanih prigrizkov in namazov, medtem ko je Genaral Foods razvijal kosmiče in sladkarije.

Po končani integraciji je leta 1995 nastala družba z imenom Kraft Foods, ki je še naprej samostojno delovala znotraj sistema Philip Morris. Leta 2000 je skupina prevzela Nabisco Holdings in ga leto kasneje uspešno integrirala ter družbo preimenovala v Kraft Foods Inc. Istega leta je Philip Morris izvedel odcepitev Kraft Foods Inc., kar je bil do tedaj drugi največji IPO v zgodovini ZDA.

Kot samostojna družba je Kraft začel dolgoletno prestrukturiranje. Na eni strani so optimizirali poslovne procese, medtem ko so na drugi strani začeli odprodajati proizvode, ki niso sodili v poslovni model. Leta 2007 je družba od Danone Group odkupila proizvodno enoto piškotov in zaključila prevzemne aktivnosti leta 2010, ko so postali lastniki angleškega proizvajalca čokolade Cadbury. Leta 2012 se je družba razdelila na Mondelez International Inc. in Kraft Foods Group. Prva se je specializirala bolj na sladki del, medtem ko je druga obdržala vse ostale proizvode.

Mondelez je v lanskem letu ustvaril 26 milijard dolarjev prihodkov in 3,2 milijarde dolarjev čistega dobička. Največji trg je Evropa, kjer ustvari 38 odstotkov prihodkov, sledijo ZDA s 27 odstotki, Azija in Bližnji Vzhod z 22 odstotki ter latinska Amerika s 13 odstotki. Proizvodnja piškotov in biskvitov predstavlja 41 odstotkov prodaje, čokolade 30 odstotkov, žvečilnih gumijev in bonbonov 15 odstotkov, slanih prigrizkov 8 odstotkov in pijače 6 odstotkov.

Panoga je torej izjemno dinamična, prevzemi, združitve, odcepitve in razdvojitve so stalnica. Pred kratkim je Kraft Foods nameraval prevzeti Unilever, ki je temu nasprotoval in sam napovedal možne prevzeme. Govori pa se tudi o prevzemnih aktivnostih švicarskega velikana Nestle. Eden izmed tarč naj bi bil francoski Danone, ki bi se lahko branil prevzema z lastnim prevzemanjem, in tako naprej. Od same razdružitve naprej je kot potencialna tarča (med drugim tudi s strani Kraft Foods) vedno v igri tudi Mondelez. Tako so delnice zanimive za nakup že iz špekulativnih nagibov; po nekoliko slabšem donosu v letošnjem letu so še toliko bolj atraktivne.

Primerjava gibanja delnice Mondelez International Inc., primerjalnega indeksa S&P 500 in delnic konkurenta Danone Group.

Vir: Bloomberg in lastni izračuni, preračunano v EUR

Podskladi Alpen.Developed, Alta USA in Alta Global imajo v portfelju delnice družbe Mondelez International Inc.

Avtor komentarja je zaposlen v družbi ALTA Skladi d.d. in upravlja podsklade ALPEN.DEVELOPED, ALPEN.EMERGING in ALPEN.SI.
Prispevek ni tržno sporočilo ali priporočilo družbe ALTA Skladi d.d., avtor pa v prispevku izraža lastno mnenje.
Avtor ni lastnik omenjenih delnic.
ALTA Skladi d.d. in z njo povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.
Ostale informacije so dostopne na: https://www.alta.si/sl-si/omejitev-odgovornosti/alta-skladi

NAZAJ NA STROKOVNI VPOGLED